> Od roku 2013 po současnost funguji jako externí překladatelka pro občanské sdružení pro rozvojovou pomoc Pro-contact

> V letech 2015 a 2016 jsem vyučovala francouzský jazyk ve spolupráci s jazykovou školou School Tour a Jazykovým institutem Praha

Pro-Contact                     School Tour       Jazyková škola

> V roce 2017 jsem tlumočila a překládala pro česky, španělsky a anglicky mluvící klienty na
Generálním konzulátu Dominikánské republiky v Praze

> V roce 2018 jsem během svého studijního pobytu ve Španělsku působila jako lektorka angličtiny pro děti v jazykové škole The English Way

> V roce 2018 jsem ve Španělsku také působila jako soukromá lektorka češtiny jako cizího jazyka
pro pracovníky Facultad de Geografia e Historia na Universidade de Santiago de Compostela

                                          Výsledek obrázku pro dominikánská republika znak

> V roce 2018 jsem strávila 4 měsíce na tlumočnické misi ve Francii při zaučování českých pracovníků v závodu Peugeot Japy.
Tento projekt probíhal ve spolupráci s jazykovou agenturou NK Langa

> Od roku 2018 až do nyní také působím jako lektorka v jazykové škole Telf

> Od roku 2019 vyučuji na částečný úvazek francouzský jazyk na Základní škole Novoborská

> Soukromě vyučuji francouzštinu a češtinu pro cizince od roku 2013, španělštinu pak od roku 2018

Mezi mou pedagogickou praxi lze zařadit:

> organizace dětských terapeutických pobytů pro o.s. sdružení Anima-terapie
> praxe v klasické MŠ i v MŠ Montessori
> praxe v Dětském centru Kladno
> animace dětských aktivit v Programy pro děti
> vytváření programu pro děti v azylovém centru Centre d’accueil Fedasil v Belgii
> několikaměsíční Au-pair pobyty v Belgii a ve Španělsku


Anima - terapie, o.s.      FedasilMateřská Å¡kola Montessori Kladno